Fietsstad

Nog meer op de fietscircle-1
160.000 Rotterdammers pakken dagelijks hun fiets. De afgelopen tien jaar is het fietsgebruik met 60% gestegen. De gemeente wil in 2018 nog eens 10% meer fietsers in de stad hebben. Want fietsen is gezond, goed voor de lucht, economie en leefbaarheid. Rotterdam moet een echte fietsstad worden.

29 actiepunten
Hoe? Dat staat in ‘Fietsen heeft voorrang’, het fietsplan van de gemeente voor 2016-2018. Dit fietsplan is tot stand gekomen met de inbreng van fietsers, gebiedscommissies en allerlei organisaties die fietsen een warm hart toedragen. Samen hebben ze honderden ideeën aangeleverd. Deze zijn in het plan teruggebracht tot 29 actiepunten om fietsen te stimuleren en te faciliteren.
circle-3
Waar moet je dan aan denken? Met de verbetering van fietspaden bijvoorbeeld, meer stallingsmogelijkheden, verkeerslichten langer en vaker op groen, op meer plekken huurfietsen en allerlei andere innovatieve maatregelen, zoals fietsvlonders die als fietsparkeerplek dienen. Maar ook het weghalen van obstakels die doorfietsen belemmeren, staat genoemd.

Fietsenstallingen worden aantrekkelijker gemaakt met extra voorzieningen, zoals oplaadapparaten voor elektrische fietsen en leenbuggy’s. Rotterdam gaat experimenteren met pop-up stallingen en meer parkeerplaatsen voor bijzondere fietsen (zoals bakfietsen). Ook komt er een startsubsidie voor bewoners en ondernemers die een eigen buurtfietsenstalling beginnen.

Meedenken en doen
Vanaf 4 september 2015 riepen we via dit platform op mee te denken over het fietsplan. Ideeën aandragen bij de gemeente kon tot vrijdag 18 september 2015. Alle ideeën die bij ons zijn binnengekomen hebben we overgedragen aan de gemeente. Wij houden je vanaf nu op de hoogte van de beslissingen en de uitvoering ervan via de nieuwsberichten bij Uitgelicht. En check ook de miniwebsite Rotterdam Fietst 2016, met fietsfeiten uit het meest recente jaarverslag van de gemeente.

Wil je nalezen welke ideeën er werden aangedragen in september 2015? Hieronder vind je de Storify van het Twitter-debat met de wethouder én de aanloop ernaartoe.