Uitgelicht
FLIP helpt je sneller oversteken

FLIP helpt je sneller oversteken

Rotterdam heeft er een fietsinnovatie bij: de FLIP. FLIP staat voor fietslicht-informatiepaneel en laat zien of je als fietser een kruispunt het beste linksom of rechtsom kunt oversteken. Ze zijn handig voor als je schuin aan de overkant moeten zijn en wil weten hoe je daar het snelste komt.

De FLIP’s zijn te vinden op de kruispunten Boszoom/Hoofdweg en Statenweg/Walenburgerweg. De regelinstallatie van de verkeerslichten ‘weet’ tevoren welke fietsrichting als eerste groen krijgt en dus wat het snelste is: linksom of rechtsom oversteken. Dat wordt in de FLIP’s met pijlen en symbolen aangeven.

Andere verbeteringen
Fietsvriendelijke verkeerslichten is een van de maatregelen uit het fietsplan van de gemeente. Naast de FLIP’s doet de gemeente andere experimenten met fietsvriendelijke verkeerslichten. Zo is in september een warmtesensor gelanceerd op Churchillplein. Daarnaast zijn dit jaar op zeker 40 kruispunten de verkeerslichten zo afgesteld dat ze meer groen licht geven aan fietsers.