Uitgelicht
Blijf in je fietsflow dankzij de groenvoorspeller

Blijf in je fietsflow dankzij de groenvoorspeller

Vandaag heeft wethouder Pex Langenberg Rotterdams eerste groenvoorspeller aangezet. Dit display boven een fietsverkeerslicht op het Wilhelminaplein geeft – tijdens rood licht – aan over hoeveel seconden het licht groen wordt. Bovendien vertelt het hoe lang het licht op groen blijft staan. Hierdoor kun je bij het afdalen van de Erasmusbrug bepalen in welk tempo je moet rijden om het groene licht te halen en in je ‘fietsflow’ te blijven. Ook wordt het wachten voor het rode licht iets minder vervelend, omdat je weet hoe lang het gaat duren.

Doorfietsengroenvoorspeller2
De reden voor de gemeente om de groenvoorspeller te ontwikkelen is omdat fietsers hebben aangegeven dat ze niet lekker kunnen doorfietsen als ze van de brug afkomen. De gemeente vindt fietsers belangrijk en wil het fietscomfort voor hen verbeteren. Want fietsen draagt bij aan een gezondere lucht en is goed voor de eigen gezondheid. Het invoeren van fietsvriendelijke verkeerslichten is een belangrijk actiepunt uit het gemeentelijk fietsplan 2016-2018 om het fietsen te stimuleren en faciliteren.

Extra tijd
In het fietspad op de Erasmusbrug richting Zuid liggen detectielussen. Wanneer een fietser nog drie seconden groen heeft, op 50 meter afstand van het verkeerslicht is en nog zeven seconden nodig heeft om de kruising te bereiken, dan gaat het verkeerslicht langer op groen. Dit was al zo, nieuw is dat de fietser dit nu ziet op het display; het aantal seconden gaat omhoog.

Drukste fietsroute
De groenvoorspeller maakt deel uit van een groter plan om de drukste fietsroute tussen Noord en Zuid te verbeteren. Een deel van die route loopt over de Erasmusbrug en het Wilhelminaplein. In oktober is de route aan de zuidzijde van de brug tweerichtingsverkeer geworden. Bovendien is op de Wilhelminakade een fietsstrook aangelegd. Hierdoor kunnen fietsers afkomstig van de Wilhelminapier sneller de oversteek maken naar het centrum.

Proef
De groenvoorspeller wordt op deze kruising getest. Camera’s zijn geplaatst zodat de gemeente kan zien wat het effect is van de groenvoorspeller op het gedrag van de fietser. Ook wordt de fietsers gevraagd wat ze van de voorspeller vinden. Is de proef succes, dan komen er mogelijk meer groenvoorspellers in de stad. Andere experimenten met verkeerslichten zijn de warmtesensor en regensensoren. Op 30 november zijn twee zogeheten FLIP’s (fietslichtinformatiepanelen) in gebruik genomen. FLIP’s geven aan of fietsers een kruispunt het beste links- of rechtsom kunnen oversteken. De proef met ‘alle fietsers tegelijk groen’ wordt nu geëvalueerd. Voornemen is om deze proef met de resultaten van de evaluatie in 2017 te hervatten.