Uitgelicht
Drie regionale fietsroutes

Drie regionale fietsroutes

Steeds meer mensen in de stad fietsen. Gemeenten investeren dan ook in het creëren van goede verbindingen en het stimuleren van fietsgebruik. Dit is goed voor de bewoners en voor de stad. Door de komst van elektrische fietsen kunnen steeds grotere afstanden eenvoudig worden afgelegd. Hierdoor is even op en neer met de fiets naar je werk in Delft opeens goed te doen. Scheelt weer tijd in de file en in de benzinekosten.

Versterking van metropolitaan fietsnetwerk

In de uitvoeringsagenda ‘Bereikbaarheid’ van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam – Den Haag) is de opgave opgenomen om het metropolitaan netwerk te versterken. Dat zijn fietsroutes die woongebieden verbinden met bijvoorbeeld werkgelegenheidslocaties in een andere stad.

Het adviesbureau Goudappel Coffeng heeft in samenwerking met het MRDH een onderzoek verricht naar hoe die routes verbetert en versterkt kunnen worden. De komende jaren gaat gemeente Rotterdam, in samenwerking met het MRDH en betrokken gemeenten, aan de slag met de uitwerking en uitvoering van drie routes:
• Naaldwijk – Rotterdam Centrum
• Zoetermeer – Rotterdam Centrum
• Delft – Rotterdam Alexander.

Daarbij wordt rekening gehouden met vier uitgangspunten. Zo moeten fietsers, zonder barrières, lekker kunnen doorfietsen. De wegen worden comfortabel en aantrekkelijk, zodat je er graag fietst. Ook zal er pragmatisch omgegaan worden met de breedte van de paden en uiteraard moeten fietsers hun fiets goed en veilig kunnen stallen.

Naar verwachting kun je vanaf 2025 gebruik maken van deze fietsroutes. Wij zijn in ieder geval benieuwd!

Op de hoogte blijven van fietsnieuws in Rotterdam? Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter.