Uitgelicht
‘Alle fietsers tegelijk groen’ slaat aan

‘Alle fietsers tegelijk groen’ slaat aan

‘Alle fietsers tegelijk groen’ slaat aan

De proef met ‘alle fietsers tegelijk groen’ op het kruispunt Boezemweg – Gerdesiaweg is geslaagd. Vele fietsfans maken gebruik van de mogelijkheid om schuin over te steken. De fietsfan is  blij met de snelle en veilige oversteek.

Bij dit kruispunt krijg je als fietser groen bij de verkeerslichten, terwijl het overige verkeer rood heeft. Als je als fietser linksaf wil slaan, hoef je niet langer twee keer te wachten voor het verkeerslicht, maar steek je diagonaal over. Bovendien kom je niet meer in de dode hoek van afslaande (vracht)auto’s of bussen. De kans op zware ongevallen is dus kleiner.

Prettig en veiliger

Vijf maanden na de invoering blijkt uit onderzoek dat fietsers goed begrijpen wat ‘alle fietsers tegelijk groen’ inhoudt. Het overgrote deel maakt de schuine oversteek. Driekwart ervaart dit als prettig en vindt het kruispunt veiliger geworden. Sommige fietsers vonden dat ze een beetje kort groen licht kregen. Inmiddels zijn de verkeerslichten zo afgesteld dat fietsers langer groen krijgen. De geënquêteerde fietsers zien graag dat ‘tegelijk groen’ op meerdere kruispunten wordt ingevoerd. De gemeente gaat dit later in 2018 doen. Vanwege de goede respons blijft ‘alle fietsers tegelijk groen’ op kruispunt Boezemweg – Gerdesiaweg.

Geen voorrangregels

Het was wel even wennen dat ‘alle fietsers tegelijk groen’, want volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens gelden er geen voorrangsregels. Zo heb je als fietser geen voorrang van rechts. De gemeente raadt fietsers daarom aan goed op te letten wat de ander doet en, als het even kan, hun hand uit te steken.

Fietsvriendelijk

Het fietsvriendelijk afstellen van verkeerslichten is een van de maatregelen uit het fietsplan. Hiermee wil de gemeente het fietsen in Rotterdam stimuleren en prettiger maken.