Uitgelicht
Fietsparkeernorm: meer plek voor de fiets

Fietsparkeernorm: meer plek voor de fiets

Rotterdam heeft fietsparkeernormen ingevoerd. De gemeente regelt daarmee dat bij nieuw- en verbouw parkeerplekken voor de fiets worden gerealiseerd.

Rotterdam heeft al tientallen jaren parkeernormen voor de auto. Deze zijn aangepast en sinds februari van kracht. Tegelijk zijn ook parkeernormen voor de fiets geïntroduceerd, want het fietsen in de stad neemt toe. En als meer mensen de fiets pakken, neemt ook de behoefte aan fietsparkeerplekken toe.

Nieuw- of verbouw
De fietsparkeernorm geeft aan hoeveel fietsparkeerplekken beschikbaar moeten zijn bij de nieuw- en verbouw van kantoren, bedrijven en voorzieningen, zoals supermarkten en crèches. Het gaat dan om plannen waarvoor de ontwikkelaar een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Woningen
Fietsparkeren voor woningen is geregeld in het landelijke Bouwbesluit 2012. Komt het besluit in de toekomst te vervallen, dan gelden de Rotterdamse fietsparkeernormen.

Op eigen terrein
De fietsparkeerplekken moeten op eigen terrein gerealiseerd worden, vaak is dat in de vorm van een inpandige stalling in het nieuwe of verbouwde gebouw. De gemeente stelt kwaliteitseisen aan die stalling. Bij de nieuwbouw van parkeergarages is voortaan de eis dat deze ook toegankelijk is voor de fiets. Dat is nu lang niet altijd het geval. Bovendien moet een flexibele scheiding in de garage ervoor zorgen dat autoparkeerplaatsen eenvoudig in fietsparkeerplaatsen kunnen veranderen. Wie meer dan de vereiste plekken voor de fiets aanlegt, mag in veel gevallen iets bezuinigen op het aantal benodigde autoparkeerplekken.

Winst
De nieuwe normen lossen niet het probleem op in de oudere wijken, waar mensen vaak geen eigen berging hebben voor hun fiets en op straat weinig plek is voor fietsrekken. Wél zorgt deze nieuwe fietsparkeernorm ervoor dat bij nieuw- en verbouwplannen plek wordt gemaakt voor de fiets. En dat is winst.

Aangenamer
De fietsparkeernorm is een van de actiepunten uit het gemeentelijke fietsplan. Hiermee wil Rotterdam het fietsen in de stad aangenamer maken en stimuleren. Meer informatie over de parkeernormen voor fiets en auto vind je hier.