Uitgelicht
Rotterdam CS: Meer plek voor je fiets door minder lang parkeren

Rotterdam CS: Meer plek voor je fiets door minder lang parkeren

In de ondergrondse fietsenstalling bij Rotterdam Centraal komen meer plaatsen voor fietsen. Je tweewieler mag voortaan minder lang een parkeerplek in beslag nemen, waardoor er plek vrijkomt voor andere fietsen.

Parkeertermijn
Maar schrik niet, de maximale aaneengesloten parkeertermijn voor een fiets is nog steeds vrij lang, maar wordt per september teruggebracht van 4 naar 2 weken. Sensoren in de stalling registreren hoe lang een fiets geparkeerd staat. Na 14 dagen wordt de fiets verwijderd en naar het Fietspunt gebracht.

Extra plekken
Want het gratis deel van de stalling staat regelmatig vol. Het verkorten van de parkeertermijn is een van de maatregelen om te zorgen dat meer fietsers de gelegenheid krijgen om hun fiets te parkeren. In juni zijn overigens al 400 extra gratis plekken gecreëerd, door betaalde parkeerplekken om te zetten in gratis plekken.

Meer plek voor grote fietsen
Uit een enquête die we via fietsfan010 hebben gehouden, gaven fietsfans aan behoefte te hebben aan meer plek voor grote fietsen. Bijvoorbeeld fietsen met een kratje of groot stuur. Daarvoor worden in de herfst gewone rekken vervangen door 300 rekken die iets breder zijn.

Ondertussen aan de noordzijde
De gemeente is samen met NS en Prorail op zoek naar ruimte voor meer fietsenrekken. Er zouden op termijn 2.700 plekken bij moeten komen. Hierdoor kunnen er in totaal zo’n 4.500 fietsen staan. Voor die ruime verdubbeling is aan de noordzijde weinig ruimte. Daardoor kost het onderzoek wat meer tijd. Het doel is dit jaar een oplossing te vinden.