Uitgelicht
Rotterdam pakt overlast brom- en snorfietsen aan

Rotterdam pakt overlast brom- en snorfietsen aan

Goed nieuws voor alle fietsfans in Rotterdam! De gemeente gaat maatregelen nemen om de overlast en vervuiling door brom- en snorfietsen terug te dringen. Dit moet leiden tot minder stank en herrie, socialer en veiliger rijgedrag van brom- en snorfietsers en een betere naleving van de regels. 

De gemeente krijgt regelmatig klachten van Rotterdammers die hinder ondervinden van brom- en snorfietsers. Dan gaat het om stank, geluidshinder en onveilig gedrag, zoals te hard rijden, roekeloos oversteken, of op het fietspad rijden waar dit niet is toegestaan. In Rotterdam zijn 15.800 geregistreerde bromfietsen en 21.200 snorfietsen. Naar schatting heeft zo’n 25% een tweetaktmotor, die een bron van vervuiling is.

Vergoeding bij sloop
Er komt een regeling die de Rotterdamse eigenaren van tweetaktbrom- en snorfietsen stimuleert over te stappen op een (elektrische) fiets of het openbaar vervoer. Wie zijn tweetaktbrom- of snorfiets van voor 2011 laat slopen, krijgt een tegoed van € 300,-. Dit kunnen zij gebruiken als een openbaar vervoer-tegoed of voor de aanschaf van een (elektrische) fiets.

Subsidie voor maaltijdbezorgers
Ook komt er subsidie voor maaltijdbezorgers, die het gebruik van een (elektrische) fiets of cargobike extra aantrekkelijk maakt. Bezorgbedrijven die kunnen aantonen dat de fiets of cargobike na 10 oktober 2017 is gekocht voor bedrijfsdoeleinden, krijgen 50% subsidie op de investering, tot een maximum van € 1.000,-.

Campagnes
Daarnaast wil Rotterdam met campagnes wijzen op het belang van veiliger rijgedrag. Er komt een campagne die erop wijst dat opvoeren van een snorfiets niet slim is. Bovendien wordt samen met de maaltijdbezorgbedrijven een campagne ontwikkeld, zodat hun bezorgers nog meer oog krijgen voor veilig en sociaal rijgedrag. Ook wordt op middelbare scholen – in programma’s die worden gefinancierd door de gemeente – aandacht besteed aan goede rijvaardigheden.

In totaal stelt de gemeente € 700.000,- beschikbaar. Het college wil vaart maken met de aanpak van de overlast. De maatregelen worden nu verder uitgewerkt en zijn naar verwachting begin 2018 van kracht.