Uitgelicht
Sneller fietsen van en naar Park 16hoven

Sneller fietsen van en naar Park 16hoven

Sinds deze week te gebruiken door fietsers: het Bovenpolderpad. Dit nieuwe pad zorgt voor een snellere fietsverbinding tussen Park 16hoven en de binnenstad.

sneller
Bewoners van Park 16hoven fietsten eerst over het Paadje van Duizendtree. Nu ligt aan de andere zijde van de spoorbaan het kortere en snellere Bovenpolderpad. In het najaar wordt nog groen langs het pad geplant. De aanleg van het pad past in een groter plan om de drukke Noord-/Zuidfietsroute en de ernaast gelegen fietspaden te verbeteren.

Noorderbocht
Later dit jaar wordt ook de aansluitende Noorderbocht comfortabeler gemaakt voor fietsers. In plaats van klinkers komen er fietsstroken in rood asfalt.