Uitgelicht
Verkiezingen en de fiets

Verkiezingen en de fiets

Wat stem jij de 21ste als het op fietsen aankomt?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en aan ons allen de eer onze stem uit te brengen. Heb jij nog geen idee op welke partij je gaat stemmen, maar gaat fietsen je aan het hart? Wij plozen de verkiezingsprogramma’s voor je uit en zetten op een rij wat de twintig partijen ons allemaal beloven op het gebied van fietsen.

Daarbij kunnen we vooraf alvast melden dat van de twintig partijen er vier stuks zijn die de fiets op geen enkele manier noemen in hun programma. Dat zijn NIDA (lijst 8), JezusLeeft (15), PBAR (19) en Jong Rotterdam (20). En bij drie partijen blijft het gissen wat zij voor de fietser willen doen, gewoonweg omdat ze (nog) geen programma online hebben staan. Het gaat hier om de Broederschapspartij (11), PVV (13) en UCF (17). Blijven er nog steeds dertien partijen over die de fiets in meer en mindere mate benadrukken.

Samengevat
Heb je weinig tijd om alles te lezen, dan kunnen we alvast verklappen dat D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren veel aandacht schenken aan de fiets. Ze komen daarbij met concrete oplossingen voor de problematiek die ze benoemen. PvdA, VVD en CDA, Stadsinitiatief Rotterdam en de Nieuwe Rotterdamsche Partij hebben ook aandacht voor het fietsen, maar in mindere mate dan de voorgaande partijen. Aandacht voor de fiets is het minst aanwezig in de programma’s van Leefbaar Rotterdam, ChristenUnie/SGP, 50Plus en DENK.

Wil je de details per partij weten, lees dan de lange versie hieronder. Mocht je daarna toch nog twijfelen over je keuze, dan kun je hier een Rotterdamse stemwijzer doen. Doe er je voordeel mee, maar stem vooral op de fiets op 21 maart.

Partijprogramma’s over de fiets
Hieronder vind je de ideeën per partij over de fiets op een rij. Mogelijk maakt dit je keuze makkelijk(er)!

Lijst 1 – Leefbaar Rotterdam
Van de vijftien punten in hun partijprogramma, komt het fietsen aan bod bij punt twaalf, bij ‘Bereikbaarheid’. Leefbaar Rotterdam vindt de doorstroming in de stad en een goed parkeerbeleid van groot belang. “Een fietsvriendelijker Rotterdam, zonder automobilisten dwars te zitten.” Er wordt echter geen uitleg gegeven hoe ze hiervoor gaan zorgen.

Lijst 2 – PvdA
De PvdA legt al wat meer uit. Hun partijprogramma bestaat uit zes hoofdstukken en de fiets komt aan bod bij het derde hoofdstuk ‘Duurzaamheid’. PvdA geeft aan: “Om fietsen en OV te stimuleren krijgt de fiets prioriteit boven het autoverkeer.” Onder andere door een stelsel van fietspaden door de stad en het geven van voorrang aan fietsen bij kruisingen met verkeerslichten. Autoluwe zones in de stad worden door de PvdA “drastisch” verruimd, zodat meer mensen gestimuleerd worden met de fiets, OV of lopend naar de stad te gaan. Om de luchtkwaliteit op de fietspaden te verbeteren worden benzinescooters geweerd en binnen vijf jaar afgeschaft. Verder willen ze onder andere investeren in fietspaden.

Lijst 3 – D66
Het verkiezingsprogramma van D66 staat vanaf de inleiding ‘bol van’ de fiets. D66 stelt zich dan ook tot doel dat Rotterdam in 2030 op zijn minst in de top 20 van ‘The Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index’ moet staan, dat de beste fietssteden ter wereld classificeert.
D66 ziet de fiets vooral als een middel om de stad bereikbaar te houden en daarom willen ze meer ruimte aan de fietser geven. Verder is meer fietsparkeergelegenheid nodig, worden fietswrakken en weesfietsen sneller weggehaald en moeten kinderen altijd toegang kunnen krijgen tot een fiets, ook als ouders daar niet direct in kunnen voorzien.
D66 wil ook experimenteren met autovrije en -luwe straten. Bij succes worden straten zoals Karel Doormanstraat, Van Oldebarneveltstraat, Meent en de Witte de With volledige fiets- en wandelstraten. Maar dat is nog lang niet alles. Ze noemen ook nog: verbreding van fietspaden, creatieve stallingsmogelijkheid, oplaadvoorziening in iedere stalling voor elektrische fietsen, meer slimme oplossingen zoals tweerichtingspaden en innovatieve stoplichten, meer bewaakte fietsenstallingen met ruimere openingstijden, proeven met fietsenstallingen in bestaande parkeergarages in de binnenstad, meer opstelruimte voor fietsers bij stoplichten, de aanleg van meer fietssnelwegen, het in goede banen leiden van deelfietsen, het bouwen van een fietsbrug tussen Charlois en Katendrecht en verbetering van populaire hardloop- en fietsroutes om sport en beweging te stimuleren.

Lijst 4 – SP
De fiets wordt in het programma met veertien punten als eerste genoemd in hoofdstuk vijf, waar het gaat om de verbetering van de luchtkwaliteit. Een onderdeel hiervan is de bevoorrading van winkels met elektrische vervoersmiddelen. De SP pleit voor centrale plekken in de stad, van waaruit pakketten door elektrische bakfietsen en bestelwagens worden bezorgd. In het hoofdstuk daarna, Mobiliteit, wil de partij: dat de fietser op drukke fietspaden sneller groen krijgt, forse uitbreiding van het fietspadennet , de fietspaden veiliger maken, meer tweerichtingsfietspaden in de binnenstad, drukke fietsroutes verbreden , fietsers en voetgangers bij stoplichten voorrang geven op het autoverkeer, de maximale wachttijd in het centrum beperken, dat het blijft toegestaan de fiets mee te nemen in de metro ( op termijn ook in de spits), het aantal stallingsplekken bij metro- en NS-stations uitbreiden zolang er te weinig plekken zijn, dat fout gestalde fietsen niet worden verwijderd, tenzij deze een belemmering vormen voor de doorgang.
Maar er is nog meer: het aantal stallingen in de binnenstad moet omhoog, in de oudere wijken bieden buurtstallingen uitkomst, het aantal ‘fietstrommels’ beschikbaar gesteld door de gemeente moet omhoog en de kosten van plaatsing moeten omlaag, wandel- en fietspaden worden goed onderhouden, ook buiten het stadscentrum, het fietsen wordt gestimuleerd onder kinderen door verkeersles en door fietsroutes naar school veiliger te maken. En als laatste noemen ze nog het feit dat brommers en scooters met geel kenteken, vanwege de verkeersveiligheid, op de weg thuishoren en niet op het fietspad.

Lijst 5 – VVD
In het eerste hoofdstuk, onder het kopje wonen, noemt VVD de fiets. Want de VVD wil voor voldoende woningen in Rotterdam zorgen, met een hoge kwaliteit van wonen. In bereikbare wijken zodat elke Rotterdammer snel tussen woning en werk kan reizen. “Hiervoor willen wij nieuwe verbindingen aanleggen voor fiets, OV én auto. De VVD is geen partij van autopesten!”
Het feit dat ze graag alle mobiliteit bedienen komt ook terug bij het onderdeel ‘Bereikbaarheid’ in het programma van de partij. Zo moeten marktpartijen voor meer oplaadpunten zorgen voor elektrische auto’s en fietsen en moeten slimme sensors en apps voor weggebruikers de verkeersdrukte op alle vlakken bestrijden. “Rotterdam is nog teveel een betonnen stad, een stevige inhaalslag is nodig door meer parken, tuinen, fonteinen, pleinen, groene daken en aantrekkelijke loop- en fietsroutes aan te leggen.”

Lijst 6 – CDA
Ook bij het CDA komt de fiets om de hoek kijken onder het kopje mobiliteit. Dit in het vierde hoofdstuk van hun vijf hoofstukken tellende programma. Ze geven aan dat het hebben van goede stallingsruimte voor de fiets erg belangrijk is. Niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken moet genoeg ruimte zijn om fietsen te stallen. “Het CDA vindt het principe van ‘deelfietsen’ erg mooi, maar dit kan niet betekenen dat gehuurde fietsen na gebruik midden op de stoep worden achtergelaten.” Met voldoende stallingsmogelijkheden kan ook de overlast van zwerffietsen aangepakt worden. Fout parkeren of de fiets langer dan twee weken onbeheerd laten leidt automatisch tot verwijdering.
Verder wil het CDA: meer en betere parkeerplekken voor fietsen met kinderzitjes, meer stallingsmogelijkheden in de wijk door zelf fietsnietjes aan te kunnen vragen, dat fietsverhuurders die voor overlast zorgen worden geweerd, dat asociaal (fiets)gedrag keihard wordt aangepakt en ouders stimuleren de kinderen op de fiets naar school te brengen.

Lijst 7 – GroenLinks
Net als bij D66 is er ook bij Groenlinks in de inleiding van het programma al ruimte voor de fiets. Ze geven het volgende aan: “We willen een stad die bereikbaar en in beweging is. Dat betekent meer ruimte voor mensen en minder ruimte voor auto’s.” Ze willen daarom zorgen voor beter OV, meer en bredere fietspaden, ook voor de voetganger meer ruimte en meer speelplekken voor kinderen. Ze willen voor Rotterdam een transitie naar een stad die gebouwd is voor zijn inwoners, waar in het verkeer de fietser en voetganger de norm zijn. De auto is te gast.
In het onderdeel ‘Groen Rotterdam’ meldt GroenLinks dat ze pleiten voor veilige fiets- en wandelroutes naar scholen. Lopen en fietsen moeten de meest comfortabele manier worden om naar school te gaan. Ook wil GroenLinks: een brug voor fietsers en voetgangers tussen Katendrecht en Charlois, de Maastunnel en ’s-Gravendijkwal reserveren voor OV, Coolsingel, Meent en Witte de Withstraat autovrij maken(als eerste stap naar een autoluw centrum), voorrang voor voetganger en fietser bij stoplichten, de autoparkeernorm omzetten naar een mobiliteitsnorm waarin fiets, deelauto, OV en eigen auto worden meegewogen. Fietspaden worden breed genoeg, voorzien van rood gerecycled asfalt, ruime bochten en voorrang op rotondes, de partij wil tweerichtingen op alle fietspaden langs de hoofdroutes in het centrum, er komen meer fietsroutes en fietspaden worden scootervrij. Verder komen er meer buurtstallingen bij, mobiele fietsenstallingen bij evenementen en gratis bewaakte fietsenstallingen. Ook fietsendiefstal krijgt een hogere prioriteit bij de politie. Wat het OV betreft, daar moet meer stallingsmogelijkheid komen, deelfietsen worden verder uitgebreid en op alle metrostations komen OV-fietsen.

Lijst 9 – ChristenUnie/SGP
“We geven ruim baan aan openbaar vervoer, wandelen en fietsen.” Hier blijft het bij. Ze geven niet aan hoe ze dit concreet willen aanpakken.

Lijst 10 – Partij voor de Dieren
Onder het kopje ‘Schone lucht, veilig vervoer’ komt de fiets als eerste aan bod in het programma. Om precies te zijn in hoofdstuk vier van de zes hoofdstukken. “Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan.” Ook moet de gemeente bedrijven en organisaties aanmoedigen om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook, brom- en snorfietsen gaan van het fietspad af, op wegen zonder vrijliggende fietspaden gaat de maximumsnelheid terug naar 30 km/uur, stoplichten geven voorrang aan voetgangers, fietsers en OV, gemeente zorgt voor voldoende en veilige stallingen op drukbezochte plekken en bij OV-stations, wordt geïnvesteerd in een OV-fietssysteem dat deel gaat uitmaken van alle treinstations en belangrijke knooppunten van het OV, komen er voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen, worden initiatieven voor elektrische deelfietsen actief ondersteund, wordt het woon-werkverkeer van ambtenaren en gemeentebestuur per fiets gestimuleerd, wordt geïnvesteerd in snelle en veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen en komen er meer fietsnietjes en groen op plekken die eerst voor de auto waren. Verderop in hun programma staat bij ‘Zorgzaam Rotterdam’ nog: “Er zijn voldoende en kleinschalige scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan en niet-opgehaalde fietsen van het Fietspunt gaan via de winkels van Piekfijn naar kinderen van minimahuishoudens.”

Lijst 12 – 50PLUS
Het programma van deze partij bestaat uit 15 zeer beknopte punten. Op nummer tien ‘Verkeer en Mobiliteit’ staat dat 50PLUS zich inzet voor veilig gebruik van fietsen, E-bikes en scootmobielen en het scheiden van snel en langzaam verkeer op het fietspad. Dit willen ze doen door goede cursussen aan te bieden, aan mensen die deze vervoersmiddelen gebruiken.

Lijst 14 – DENK
Weinig ruimte voor de fiets bij DENK. Wel willen ze graag gratis fietsen voor kinderen in armoede. Daar waar het gaat over de ‘Duurzame samenleving’ vinden ze het van groot belang om te investeren in een goede infrastructuur voor fietsers.

Lijst 16 – Stadsinitiatief Rotterdam
Het partijprogramma van deze partij is opgedeeld in zo’n 62 actiepunten, zonder daar een volgorde aan te geven. Onder het actiepunt ‘Bereikbare stad’ geven ze het volgende aan over de fiets: deelfietsen zijn prima, als de uitvoering goed is. Het delen van fietsen en het beperken van autoverkeer dragen bij aan een schone lucht. Maar de gemeente stelt op dit moment nauwelijks eisen, bijvoorbeeld aan de gebruiksfrequentie. Daardoor zijn er meer deelfietsen dan nodig en nemen ze teveel fietsstallingsplekken in beslag of slingeren ze rond. Er moet daarom één deelfietssysteem komen, bij voorkeur op maat ontwikkeld voor Rotterdam, met feedback van Rotterdammers. Bij ‘Bereikbare stad’ wordt het belang van ontwikkelen van buurtfietsenstallingen in leegstaande ruimtes genoemd en het fietsvriendelijker maken van het centrum. Meent en Witte de With kunnen bijvoorbeeld autovrij.

Lijst 18 – Nieuwe Rotterdamsche Partij
Het partijprogramma bevat vijf hoofdstukken. Bij het eerste hoofdstuk ‘Economie en Wonen’ geeft de partij aan dat kinderen uit armere gezinnen ook mee moeten kunnen doen aan sport en cultuur en dat essentiële benodigdheden zoals een fiets en een (tweedehands) computer voor hen beschikbaar moeten worden gesteld via een stichting. Bij hoofdstuk vijf ‘Duurzaamheid en transport’ komt de fiets vervolgens vaak aan bod. “Rotterdam slibt langzaam dicht. Hoe lossen we dit op? De NRP zet in op het stimuleren van fietsverkeer en het openbaar vervoer.”
NRP vindt dat fietsend Rotterdam gesteund moet worden op het gebied van fietsveiligheid. Gevaarlijke kruispunten moeten worden aangepakt door de gemeente. En fietsers moeten zelf zorgen voor goede verlichting. Hier moet ook meer op worden gecontroleerd. Ook moeten er meer? fietsparkeerplekken bij metrostation Zuidplein en Rotterdam-Alexander komen en moet de beveiliging van de fietsenstallingen omhoog om diefstal tegen te gaan.
Wat de leenfiets betreft vindt NRP dat de aanpak beter kan. Doordat de leenfietsen geen vaste standplaats hebben worden ze overal in Rotterdam neergezet en staan daar dan ook vaak lange tijd. Zo kunnen fietsers nog lastiger hun fiets kwijt. NRP vindt dan ook dat deelfietsinitiatieven zoals Obike moeten betalen aan vaste standplaatsen voor alle fietsen. Willen ze dit niet, dan komt er een verbod.