Uitgelicht
Warmtesensor geeft fietsers meer groen

Warmtesensor geeft fietsers meer groen

Rotterdam is een primeur rijker. Bij Churchillplein is vandaag een warmtesensor in bedrijf gesteld door Wethouder Langenberg. Die sensor meet aan de hand van lichaamswarmte hoeveel fietsers bij het rode licht staan te wachten. Zijn dat er veel, dan gaat het verkeerslicht langer en vaker op groen.

Uniek 
De warmtesensor is een van de experimenten waarmee Rotterdam onderzoek doet naar het verkorten van de wachttijden voor fietsers. Er is gekozen voor Churchillplein, op de hoek van Blaak en Coolsingel, omdat fietsers hier soms wel erg lang staan te wachten. Ook de Fietsersbond heeft gevraagd om maatregelen op dit kruispunt. Er ligt ook een detectielus in de grond om te meten of er fietsers staan, maar de warmtesensor reikt verder. Wanneer veel fietsers staan te wachten, geeft de sensor een signaal af waardoor de fietsverkeerslichten langer en vaker groen licht geven. De verwachting is dat de wachttijd voor fietsers met 30% tot 50% afneemt.

Doorfietsen
Sneller kunnen doorfietsen is een van de bijna dertig actiepunten in het fietsplan ‘Fietsen heeft voorrang’. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat meer Rotterdammers de fiets pakken, want dat is immers goed voor lucht en lijf. Naast de warmtesensor neemt de gemeente meer maatregelen zodat fietsers kunnen doorfietsen. De afstelling van verkeerslichten is op ruim 20 plekken verbeterd (met dank aan reacties via fietsfan010!). Bij het regulier vervangen van verkeerslichten – op 15 kruispunten per jaar – is ‘voorrang voor fietsers en openbaar vervoer’ voortaan uitgangspunt. Op verschillende plekken langs de drukste fietsroute tussen Noord en Zuid wordt in 2016 en 2017 geëxperimenteerd met een adviessnelheid voor fietsers om het volgende groene licht te halen.

Proef
Het effect van de sensor wordt in de gaten gehouden. Uitgangspunt is dat de fietsers profijt moeten hebben van deze maatregel en de automobilisten wel iets meer wachttijd mogen ervaren, maar de sensor niet tot verstopping van andere kruispunten moet leiden. Slaagt de proef, dan komen er mogelijk meer warmtesensoren in Rotterdam.